Sportssjefen informerer om skivelandslaget

Postet av Norges Bueskytterforbund den 27. Nov 2023

Landslag fremover

Landslagstrener og Sportssjef har innstilt og fått Sportsutvalgets godkjenning til å satse videre på følgende skyttere i skiveskyting (Skogsskyting håper vi å få klart i neste utvalgsmøte):

Compound senior:

Anders Faugstad, Klepp

Håkon Jenssen, Yrjar

Mads Haugseth, Yrjar

Oda Isnes, Tønsberg

Sander Figved, Klepp

Trym Isnes, Tønsberg

Ylva Hjelle, Vidar

Recurve senior:

Amalie Storelv, Tinden

Anders Pettersen, Oslo

David Storjord, Fredrikstad

Elin Kristiansen, Tinden

Ungdomslandslaget:

Alexander Amble, Sandefjord

Torjus Landsvik, Stavanger

Veslemøy Gjelsvik, Vestnes

Amalie og Oda er fortsatt juniorer, men satses på i seniorlandslag – de blir imidlertid invitert med på samlinger for og matches internasjonalt med ungdomslandslaget

I tillegg har vi opprettet en talentgruppe som står utenfor landslaget (dvs at de ikke får landslagstøy med mindre de kvalifiserer seg til mesterskap, de dekkes ikke av idrettsskadeforskningen til landslaget, og sendes ikke på internasjonal matching på forbundets regning). Disse inkluderes i de regionale gruppene Landslagstrener Morten Bøe følger opp gjennom året, samt at de inviteres med (på egen regning) når respektive landslag har samling. Denne talentgruppen består av skyttere som «banker på døra» til landslaget og vil trolig utvides utpå våren når lovende rekrutter blir kadett og får vist hva de kan på lengre hold tilsvarende avstand som skytes i internasjonale mesterskap.

Pr i dag er følgende skyttere del av talentgruppen:

Joakim Flateby, Lillestrøm

Magnus Roald, Vigra

Thor Erik Padderud, Sandefjord
Ungdomssamling 2023: Et reisebrev

Postet av Norges Bueskytterforbund den 27. Nov 2023

Helgen 3. - 5. november arrangerte Ungdomsutvalget Ungdomssamling 2023 i Bergen. Samlingen var full av aktiviteter og faglig innhold hvor ungdommene fikk gode opplevelser, erfaringer og nye vennskap. Ungdommene fikk utfordret seg selv med både individuell- og lagskyting. 

 

Ungdommen møtes på tvers av klubber.
Foto: Adrian A. Rutledal

 Fredag ble brukt til ankomst og bli-kjent-leker. I år var mange av ungdommene nye og i tradisjon tro stilte vi opp med leker for å starte vennskap på tvers av landet. Flere av ungdommene kjenner hverandre litt fra konkurranser, krets/region eller tidligere samlinger. “Vi er så heldige at denne gjengen er utrolig inkluderende og tar egne initiativer for å få med flere i uorganiserte aktiviteter”, sier Odin F. Sjøtun, leder av ungdomsutvalget.  


                      


Lørdag tilbrakte vi i hallen hvor det var duket for lagfinaler etter innledende. “Vi har fått ønsker om mer lagskyting i etterkant av tidligere samlinger. Ungdommen virker fornøyde”, fortsetter Enya Skamsar, nestleder i utvalget. Etter 30 piler innledende runder ble det satt sammen lag på tvers av alder, og i noen tilfeller på tvers av buetyper, for at alle skulle få være med å prøve lagskyting. Lørdag kveld var det duket for mer sosialt, denne gangen med både quiz, grab the mic og egenorganiserte aktiviteter. “Ungdommen virker å storkose seg”, fortsetter Enya.  

 

Søndag var det duket for faglig innhold. Temaet for samlingen var Muligheter i idretten, hvor flere aspekter av norsk idrett ble løftet frem. Blant disse var tematikker trener- og dommerutdanning, Ianseo, arrangementsstab, muligheter i toppidretten og ung medbestemmelse. Ungdom er fremtiden av enhver bevegelse, vi må gi dem verktøyene de trenger for å møte morgendagens utfordringer. “For oss er det viktig at fremtiden av idrettsbevegelsen vet hva som finnes av muligheter,” fortsetter Odin. 

Gruppebilde etter workshops.
Foto: Adrian A. Rutledal

 

Mange av ungdommene var generelt fornøyde med helgen, både hva gjelder det faglige og det sosiale. Ikke minst ønskes det mer skyting og vi ser alltid etter forbedringspotensialer i våre arrangementer. Vi vil takke både Fana og Bergen bueskyttere for all hjelp under samlingen og det gode samarbeidet vi har hatt underveis til i arrangementet. “Vi ser for oss neste år å kunne holde samlingen på sentrale Østlandet med eksterne foredragsholdere, samtidig som vi ønsker å holde kostnadene nede,” avslutter Odin.  


Morten har gått fra jobb i fengsel til forbundet

Postet av Norges Bueskytterforbund den 22. Nov 2023

Tre måneder inn i jobben som utviklingsansvarlig i Bueskytterforbundet har Morten Sigvartsen klart for seg hva han ønsker å gjøre aller mest av. 

- Mitt fokus er å komme meg rundt i klubbene og være der det skjer. Jeg er nysgjerrig på å se hvordan de ulike klubbene gjør ting, og ta det med meg videre så vi kan lære av hverandre.  

- Nå skal jeg finne min måte å gjøre ting på, og lytte til de behovene klubbene har. Vi må bygge opp gode klubber etter koronaen.  

Morten har tatt litt av et skifte i arbeidslivet. Han kommer fra en 25 år lang karriere i Kriminalomsorgen.

- Er det noen likheter mellom den gamle og nye jobben? 

- Når du er innsatt, har du aktivitetsplikt. Så det å skulle aktivisere mennesker er likt. Du må være en god menneskekjenner når du jobber i et fengsel, du må være god til å lytte og å føre en dialog. Det tar jeg med meg videre.  

- Hvorfor et slikt skifte i karriere? 

- Jeg hadde veldig lyst til å jobbe med noe som er helt annerledes enn det jeg har gjort tidligere. Det er utrolig artig å jobbe med idrett, barn og ungdom, og dessuten er det et pluss å samtidig kunne jobbe med det som er hobbyen min. 

Morten Sigvartsen har holdt på med bueskyting siden 2015. 

 

Det var i 2015 at Morten ble introdusert for bueskyting. Det var hans eldste sønn som hadde lyst til å prøve sporten. 

- Da ble det som for mange andre voksne som starter med denne sporten. I stedet for å stå med henda i lomma så ville jeg prøve. Da fikk jeg en bue mellom henda og plutselig var jeg bitt av basillen.  

Åtte år senere er langbua alltid med i bilen, Morten har vært på landslaget i skogsskyting og representert Norge i 3D EM i Slovenia. Det er i skogen han trives aller best med bueskyting.  

Etter et lite opphold med bueskyting, mens han gjorde seg ferdig med håndballkarrieren, var Morten med og startet Sørumsand bueskyttere i 2017. 

- Du har vært en aktiv håndballspiller? 

- Det har jeg. Idretten har vært en stor del av livet mitt hele veien. Både som lek og moro og på toppnivå i håndballen. Man får mye igjen for det, særlig mange fine bekjentskaper. Det er først og fremst den sosiale biten jeg liker, som samhold på tvers av klubber. Det er like viktig som idretten og prestasjoner. Dette er jo akkurat det samme i bueskyting som i håndball. 

1.august tok han over roret som utviklingsansvarlig etter Endre Vik Larsen. Arbeidsplassen deler han nå med generalsekretær Jan Roger og trenerveileder Benjamin. 

- Så langt har det vært både moro og utfordrende, og ganske hektisk. Det er mye å lære, og ingen hvilejobb, men jeg trives veldig godt. Både Jan Roger og Benjamin har tatt meg godt imot, og Endre har vært en god sparringspartner og er alltid tilgjengelig for spørsmål. Det er fint.  

- Det tok ikke lang tid før jeg merket at det er mye man ikke vet om som blir gjort på forbundskontoret.  

Når Benjamin gir seg på slutten av året, er det Morten som skal følge opp trenerløypa videre. Morten skryter av den jobben som er lagt ned der, og gleder seg til etterutdanningen i skogsskyting som kommer.  

Framover blir det mange oppgaver. Morten må sjonglere besøk og reising, kursing av andre og seg selv, og kunsten å kunne si nei til noe.  

- Mest av alt blir det bare moro, sier han.  

- Hva er det mest overraskende med jobben som utviklingsansvarlig? 

- Jeg er overrasket over hvor mye som blir gjort som vi utenfor forbundet ikke vet noe om. Det er veldig mye, og det har vært en liten vekker.  

 
Vigra IL Bueskyttere har herved gleden av å invitere til innendørs NM 2024 på Vigra.

Postet av Norges Bueskytterforbund den 21. Nov 2023

Vigra IL Bueskytter inviterer til innendørs NM 2024 på Vigra. 

Håper flest mulig tar turen til Vigra og blir med på å gjøre dette til en fantastisk helg med mye god skyting og sosialt samvær.

Vi gleder oss masse og all informasjon ligger i linkene under.


Invitasjon;     invitasjon nm innendors 2024 vigra il (1).pdf

Overnatting; Hotelinformasjon til klubbene.pdf

Påmelding;   https://bueklubb-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/per_christian_stensgard_bueskyting_no/EZ2zAUkZADBMkVvNGcPQIJcBwy_Q8Wk6r-_PWq6ota8Pzw?e=TN3Nlf
Sportssjefen informerer.

Postet av Norges Bueskytterforbund den 16. Nov 2023

Info om kutt i budsjett for elitesatsing 2024:


Styret hadde møte om bl.a. budsjett 28-29.oktober. Egenkapitalen har skrumpet inn etter store underskuddsbudsjetter siste årene, og forbundet kan ikke fortsette på den måten. Dette går også kraftig utover elitesatsing neste år.

Vi var opprinnelig forespeilet en ramme på 1.490.000 som Sportsutvalget la inn forslag til prioritering for. Dette er imidlertid nå redusert til ca. halvparten. Det var fra styrets side ikke budsjettert for deltakelse i mesterskap 2024, så dette må tas av potten på gruppemidler (totalt 450.000 for senior skive og skog) i kombinasjon med egenandel. Det er heller ikke budsjettert for Morten Bøe sin landslagstrenerstilling utover den forpliktede perioden ut august 2024. Ungdomssatsingen har et tingvedtatt øremerket budsjett på 300.000 som opprettholdes (pluss 25.000 rest av sponsormidlene fra Akerheim øremerket internasjonal matching ungdom). Et par av skytterne på seniorlandslaget er imidlertid fortsatt ungdom og kan belastes ungdomspotten.


Sportsutvalget fikk mandat til å prioritere evt. deltakelse i mesterskap innenfor potten av gruppemidler. Samtidig som budsjettet vårt reduseres drastisk, fortsetter utgiftene til deltakelse i internasjonale mesterskap i regi av World Archery, å øke. Vi hadde møte 4.november med landslagstrenerne Morten Bøe og Mats Inge Smørdal, og er enige om å først og fremst prioritere VM i 3D, World Cup stage 3 i Tyrkia og Ungdoms-EM neste år, men setter også av gruppemidler for 1 skytter til Felt-VM. Det innebærer også at gruppemidlene potensielt kan dekke deler av reisen for et par skyttere utenfor landslag som kvalifiserer seg til mesterskap. Det blir uansett svært lite midler igjen til samlinger og annen internasjonal matching, spesielt for seniorene. Mortens besøk til landslagsgrupper rundt om i landet fortsetter imidlertid fram til slutten av august neste år. Annen internasjonal matching må bli i naboland - det er rett og slett ikke midler til European Grand Prix i 2024 med mindre vi får inn nye friske midler veldig snart. For ungdom har vi noe mer midler og vil drøfte prioritering av disse for matching 2024 med skytterne. Fordelingsnøkkelen fra Idrettsforbundet kan endre seg og kanskje gi oss noe mer å rutte med neste år. Det skal være et møte om dette i slutten av november, men tidligere har vi ikke fått klarhet i faktisk fordeling til de ulike særforbundene før utpå nyåret.


Dersom vi ikke får inn friske midler for 2024 må seniorskytterne belage seg på en betydelig egenandel for deltakelse i mesterskap/World Cup neste år. Skyttere under 25 år regnes som ungdom i forbundet og skal ikke belastes egenandel. For å få lag i VM og World Cup vil vi med dagens budsjett måtte kreve egenandel på 15.000 (av totalutgift på 25-27.500 pr skytter i henhold til kostnadene vi så i år). Dette blir en engangssum og gjelder ikke dersom kvalifiserer seg til 2 mesterskap. Dersom vi ikke får med skyttere på dette og dermed sender færre skyttere til VM/WC, så blir egenandelen noe lavere enn 15.000.


Sportsutvalget har nedsatt en egen gruppe som skal jobbe spesifikt med potensielle sponsorer for elitesatsingen og søke ulike andre tilskuddsordninger for idrett. Dersom noen kjenner ressurspersoner i miljøet som kan bes bistå her - i det minste med tenkning rundt hvordan nå ut i sponsormarkedet - så gi meg beskjed. Morten Sigvartsen deltar også fra forbundets administrasjon på dette. Vi vil også utarbeide en pakke og støtte skyttere som ønsker å finne individuelle sponsorer til både satsing generelt og til å få dekket inn egenandel ved deltakelse i mesterskap.


Som dere ser er dette kritisk. Vi må rette opp dette og skaffe nye inntekter hvis det skal være noe poeng i å ha landslag og satse på større mesterskap i årene framover! Vi må sikre betydelige midler slik at Morten Bøe kan fortsette i rollen som ansatt landslagstrener etter august 2024 og skytterne får mulighet til å matches internasjonalt og delta i mesterskap uten store egenandeler.


Dette er svært svært beklagelig og tungt, spesielt for skytterne som legger så stor del av livet sitt i å nå toppen. Fortsetter man med millionunderskudd i et par år til, går forbundet konkurs og blir lagt under administrasjon av idrettsforbundet. Derfor må styret stramme inn betydelig neste år. Selv med dette kuttet, legger forbundsstyret opp til et underskudd på over 400.000 neste år, så det er magert økonomisk.


På vegne av Sportsutvalget,


Henrik Stabell

Sportssjef
Protokoll fra styremøtet 28.-29. Oktober

Postet av Norges Bueskytterforbund den 8. Nov 2023

Styremøteprotokoll nr. 7 og sak 91 prosjektregnskap, er publisert under temasider og nedlastninger.